A lakásban

Mészfestés

2012.10.25.
Mészfestés
Viszonylag olcsó, természetes alapanyagú, páraáteresztő, gombaölő és fertőtlenítő hatású festék. Nemcsak lakótérbe, de nedves helyiségekbe, pincékbe, garázsokba is kiválóan alkalmas. Korábban a különböző adalékanyagok oltott mészbe keverése miatt elkészítése bonyolult volt. Ma már festésre kész állapotban, kisebb, nagyobb kiszerelésben kapható. Mészálló diszperzió tartalmánál fogva hengerelhető is. Hátránya maró hatása, gyenge szilárdsága és kevésbé színezhetősége. Nem használható gipszkarton és diszperziós felületeken, csak mész- és cementvakolatok, vagy korábban meszelt felületek festésére alkalmas. .

 

 

A mészfestés felület-előkészítése

 

Az új vakolaton és a régi festett falfelületen néhány munkafázisban eltér a felület-előkészítő művelet. A régi felületen a természetes elhasználódás, vagy más ok következtében a mészfestés felújításra szorul. A mészfestéshez a felület-előkészítését a régi mészfestés rétegeinek eltávolításával kell kezdeni, melyhez a felületet vízzel le kell mosni, vagy le kell kaparni, és lemosást alkalmazni. A lekaparás közben ügyelni kell, hogy ne sérüljön meg az alapvakolat. A felületen maradt mészfestéket csiszolással és leporolással kell eltávolítani. A vakolathibákat ki kell javítani gletteléssel vagy tapaszolással. Amennyiben nem mészfestés van a falon (pl. enyves festés, olajfestés, tapéta) az alapvakolatig le kell kaparni a falfelületet.

 

A mészfestés technológiai sorrendje:

- alapanyag előkészítése,

- alapfelület előkészítése (átkaparás, csiszolás, portalanítás),

- alapmeszelés (első mészfestés),

- felület meghibásodásának javítása (tapaszolás, glettelés),

- közbenső mészfestés (második mészfestés),

- fedő mészfestés (harmadik mészfestés)

 

A mészfestés alapanyagának előkészítése

 

A mészfestéshez az alapanyagokból tej sűrűségű anyagot kell keverni, és sűrű (1mm-es)

lyukú szitán átszűrni. Szükség esetén adalékanyagok hozzákeverésével növelhető a

mészfestés kötése.

 

- A mészfestés alapanyagai:

mészpép, lenolaj vagy olajfesték hígító, víz.

 

- A mész kötésnövelő anyagai:

tej (2-3 %), kazein (3-5 %), lenolaj (0,2-1 %), Emfix (3-4 %)

 

A mészfestés alapanyagának keverését műanyag hordóban a lenolajnak (0,5 %) vagy az olajhígítónak (1,0 %) a mészpéphez keverésével kell kezdeni, majd ezt követően - a mész térfogatához viszonyítva 1-1,5 szeres mennyiségű - vizet hozzá adagolva tej sűrűségűre kell keverni. Az így elkészült anyag hígítását a mészpép sűrűsége és az alapfelület szívóképessége függvényében kell végezni, amelyet próbafestéssel lehet meghatározni. A lenolaj a mész kötőképességét növeli.

 

Általánosan használt meszelés anyagának keverési aránya (10 liter mészfestékhez)

Kövér mészpép:4,5 kg

lenolajkence:0,05 kg

Víz:6,5 liter

 

Vannak esetek, amikor kifejezetten káros, és vannak esetek, amikor előnyös az olaj adagolása a mészfestékhez. Gépi felhordáskor például, vagy műanyagfestés és glettelés előtt nem, de korongecsettel, kefével történő felhordáskor szükséges lenolajat vagy olajhígítót adagolni a mészhez.

 

Nem adagolható olaj a mészfestékhez:

 

- A mészfesték gépi felhordásakor,

- Homlokzat mészfestéséhez,

- Emfix vizes diszperziós festés alá alapmeszelésnek,

- Műanyag alapú festékek alá alapmeszelésnek.

 

Adagolható olaj a mészfestékhez:

 

- Vakolat szilárdságának növelésére alapmeszelésként,

- Falszigetelés alá végzett alapmeszelésként,

- Enyves festés alá alapmeszelésként,

- Belső térben korongecsettel történő felhordáskor,

- Glettelés alá végzett alapmeszelésként.

 

a. Alapmeszelés készítése

 

Az alapmeszelés a vakolat szilárdságának növelésére szolgál. Az alapmeszelés előtt az új vakolatot is át kell spatulyával kaparni, és csiszoló papírral átcsiszolni, majd portalanítani. A mészfesték hígítása attól függ, milyen mélyen szükséges a vakolatba itatni az alapmeszelést, normál körülmények között ez 2-5 mm. Ügyelni kell arra, hogy kellően híg legyen a mészfesték, hogy rétegvastagodás ne keletkezzen, és a szükséges mélységbe beívódjon a vakolatba. Az alapmeszelést vödörből, létrán állva, a mennyezeten, a fény irányával párhuzamosan, valamelyik sarokból kiindulva kell kezdeni, korongecsettel, vagy kefével felhordva.

 

b. Mészfestés (közbenső és fedő)

 

A közbenső és fedő (második és harmadik) mészfestést az alapmeszelés és a felületi hibák

kijavítása (tapaszolás, glettelés) után lehet  elvégezni. Az alapanyaga az alapmeszeléshez

használt anyaggal egyező azzal a különbséggel, hogy a második és harmadik mészfestés

anyagához budai földet, vagy bécsi fehéret kell keverni.

 

A második és harmadik mészfestés anyagának keverési aránya (10 liter mészfestékhez)

kövér mészpép:3,5 kg

lenolajkence: 0,05 kg

budai föld vagy bécsi fehér:0,10 kg

víz:5 liter

 

 

A fény-árnyék hatás kiküszöbölésére a mészfestést vödörből, létrán állva, a mennyezeten, a fény irányával párhuzamosan, valamelyik sarokból kiindulva kell kezdeni. A következő rétegeket az alapmeszelésre merőlegesen kell felhordani, oly módon, hogy az utolsó mészfestés réteg mindig párhuzamos legyen a fény irányára. A mészfestés előtt próbafestést kell végezni, amely során megállapítható a felület egyenletessége, és a mészfestés takarógépessége, valamint egy nap elteltével a megfelelő kötőképessége. A mészfestést

vékony rétegekben, megfolyás-mentesen, folthiányok nélkül kell végezni, majd gondoskodni kell a felület a megfelelő ütemű (nem hírtelen) kiszáradásáról.

 

A harmadik réteg mészfestéshez hígabb (6 liter víz hozzáadásával) mészfestéket kell használni, amelyet a második réteg felhordását követő 24 óra elteltével kell felhordani, a mennyezeten kezdve a meszelést.

 

A színes mészfestés anyagának keverési aránya (10 liter színes mészfestékhez)

kövér mészpép:4 kg

vízzel kevert pigment:0,5 kg

víz:6,5 liter

 

Amennyiben színezett mészfestés készül, a második és harmadik réteg anyagához kell a színező anyagot (áztatás után) keverni, amelynek mennyisége a mészpéphez viszonyítva maximum 10 % lehet.

 

6. Munka és környezetvédelem

 

A szobafestő munkák  végzésénél  maradéktalanul  be  kell  tartani  az  érvényben  lévő balesetvédelmi-, tűzvédelmi- és munkavédelmi előírásokat. A szobafestő felület-előkészítő, alapozó munka során gyakran használnak egészségre ártalmas anyagokat, vegyszereket, melyek használatakor az egyéni védőfelszerelés, védőkesztyű használata kötelező.

 

A különböző létrák, állványok használata gyakori baleset forrásai, ezért fontos a létrák szakszerű elcsúszás elleni biztosítására, felállítására, illetve a kétágú létrával történő közlekedésnél a padlózat akadálymentessége. Az állványok esetében oda kell figyelni, hogy az állványok megengedett teherbíróságán túl ne terheljék.

 

Az alapozó, felület-előkészítő munkák során számtalan tűz- és robbanásveszélyes anyagot használnak, ezért a nyílt láng, valamint a dohányzás tilos, így a munkaterületen csak az arra kijelölt helyen lehet dohányozni. A dohányzásra kijelölt helyet ki kell táblázni, a tűzveszélyes munka közelében pedig könnyen elérhető és jól látható helyen, porral oltó készüléket kell tartani.

 

Az alapozó munkáknál felhasznált anyagok csomagoló anyagait, a vegyszerek kiürült dobozait, kannáit, külön erre a célra rendszeresített veszélyes hulladék tárolóban kell gyűjteni a munkaterületen, a munka befejeztével pedig a megfelelő szeméttelepre el kell szállítani.

 

 

 

.